מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
תקנון LOVE CARD

תקנון כרטיס Love של קבוצת קסטרו-הודיס ללקוחות פרטיים

 

1. חברת קסטרו מודל בע"מ (להלן: "קסטרו") ו/או מי מהחברות בנות שלה ו/או מותגי הקבוצה בישראל, לרבות איב רושה, קיקו מילאנו, הודיס, טופ טן, אורבניקה, קרולינה למקה (יחד להלן: "קבוצת קסטרו-הודיס"), מנפיקה עבור לקוחות קבוצת קסטרו-הודיס כרטיס מגנטי או קוד דיגיטלי הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח/הרוכש (להלן: "הכרטיס"). הכרטיס ישמש לרכישת שירותים או מוצרים ברשת חנויות קבוצת קסטרו-הודיס, המנויות על גבי הכרטיס, בהתאם ובכפוף לאמור על גבי הכרטיס ולהוראות תקנון זה ועשויות להשתנות מעת לעת.

 

2. קבוצת קסטרו-הודיס שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתרי חברות ומותגי קבוצת קסטרו-הודיס.

 

3. כל אדם שרכש/מחזיק בכרטיס מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

 

4. מובהר, כי תקנון זה חל רק בנוגע לכרטיס שנרכש בחנויות קבוצת קסטרו-הודיס ולא בנוגע לתווי קנייה שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת.

 

5. הכרטיס ניתן למימוש בישראל, בכל סניפי קבוצת קסטרו - הודיס המכבדים את הכרטיס: קסטרו, קסטרו HOME, איב רושה, קיקו מילאנו, הודיס, קרולינה למקה, טופ טן, אורבניקה ("החנויות"), ובאתרי הסחר של מותגי קסטרו, איב רושה, וקיקו מילאנו בלבד. רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת. רשימת החנויות המופעלת על ידי כל אחד מהמותגים מפורטת באתרי האינטרנט של המותגים. 

 

6. לא ניתן לממש את הכרטיס באתרי הסחר של קבוצת קסטרו-הודיס, למעט מימוש באתרי הסחר של קסטרו, איב רושה וקיקו מילאנו.

 

7. הכרטיס ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בחנויות, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.

 

8. הכרטיס יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986.

 

9. תוקפו של הכרטיס הוא למינימום שנתיים מיום רכישתו. כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד קסטרו ו/או מי ממותגי קבוצת קסטרו-הודיס. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

 

10. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הכרטיס "רכישה מפוצלת", היינו לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים.

 

11. ניתן לברר יתרה טעונה בכרטיס בכתובת: https://www.praxellpayroll.com/cardbalance/giftcardgeneral.php. מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.

 

12. קסטרו ו/או מי מחברות קבוצת קסטרו – הודיס לא תהיינה אחראיות במקרה של אי כיבוד הכרטיס עקב תקלות תקשורת.

 

13. ביטול רכישת הכרטיס יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום רכישתו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") ו"מדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות" של המותג/חברה בו נרכש הכרטיס.

 

14. לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה בסניפים הפיזיים של הקבוצה ושולמה על ידי הלקוח באמצעות הכרטיס. במקרה של החזרת מוצר שנרכש בסניפים הפיזיים באמצעות הכרטיס - הלקוח יהיה זכאי, כנגד השבת המוצר, להחלפתו באחר או לשובר זיכוי (ולא לביטול עסקה – היינו, החזר התשלום), זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ולמדיניות ביטול עסקה, החזרות והחלפות של כל אחת מהחברות/מותגים בקבוצת קסטרו-הודיס, כפי שיעודכן מעת לעת. פריטים יוחזרו רק לרשת שבה נרכשו. שובר זיכוי יינתן לרשת שבה הוחזר הפריט בלבד. פריטי עודפים יוחזרו בחנויות עודפים בלבד.

 

15. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה - הכרטיס לא ניתן לשחזור ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

 

16. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.

 

17. ניתן לרכוש את הכרטיס בחנויות הקבוצה בתשלום במזומן (לרבות זיכוי), שיק או כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לרכוש את הכרטיס באמצעות אמצעי תשלום אחרים (לרבות, אך לא רק, תשלום בנקודות מועדון, תשלום בתווי קנייה וכו').

 

18. כרטיס שנטען כדין הינו בעל ערך – אנא שימרו עליו במקום בטוח.

 

19. הלקוח רשאי להמיר יתרה למזומן, או לקבל עודף במזומן, רק אם היתרה בכרטיס לא עולה על 5% מהסכום שהוטען בכרטיס או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.